Basında Biz

Kalem ve Onur Dergisi

İstanbul Üniversitesi “İletim” Dergisi

TurkMSIC Yılın En’leri Özel Ödülü

Sağlık ve İnsan Dergisi