Yesil Science
Yesil Science

YESIL SCIENCE STAJYER YÖNETMELİĞİ

Staj başvurusu için :  

Staj Genel Bilgiler :

 • Staj başvuruları sürekli açıktır, başvuru dönemleri değişmektedir.
 • Staj başvuruları tüm üniversite, bölüm ve sınıflara açıktır. Başvurularda önem verdiğimiz başvurulan görev alanı ve temel bilgi sahibi düzeyidir.
 • Staj programımızla hedefimiz ana ekibimize katılmaları için ara bir yetiştirici bir program olmasıdır.
 • Aramıza katılacak arkadaşlardan sorumluluk almalarını, tüm süreçlerde sorumluluk verilmesini beklemeden pro-aktif bir şekilde görev almasını beklemekteyiz.
 • Stajyerler bulundukları görev alanındaki sorumluluk ve görevleri ana ekip üyeleri ile birlikte gerçekleştirecektir.
 • Stajyerler yürütülen projelerden birisinin proje ekibine dahil olacaklar ve ilgili projedeki tüm süreçlerde aktif rol alacaklardır.
 • Stajyerler yürütülmekte olan AR ve AI Workshop’larına katılma hakkına sahip olup, bu teknolojiler özelinde kendilerini geliştirme ve mentörlük desteği alma imkanına sahip olacaklardır.
 • Zorunlu staj kabul edememekteyiz.
 

Stajyer Görev Alanları :

 • Business-İş Geliştirme
 • Management Trainee (MT)
 • 3D Modelleme-Grafik Tasarım
 • AR (Artırılmış Gerçeklik) Dev.
 • AI (Yapay Zeka) Dev.
 • Front-end,Web Dev.
 • Back-end Dev.
 

Staj Öncesi Gereklilikler :

Ekibe katılacak stajyerler staj süresinin verimli geçmesi adına bulunacakları görev alanının temel yetkinlik ve gerekliliklerine staj öncesi periyotta hazırlanması beklenmektedir. Hazırlık için önerdiğimiz kaynakların dışında Youtube,Udemy,edX,Coursera gibi platformlardan yararlanabilirler.

Aşağıda belirtilen kaynaklar her kategori için 

 

Business-İş Geliştirme

Temel Marketing bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi 2 Önerilen kaynak

(Bonus) Önceden startup-proje deneyimi

Management Trainee (MT)

Temel Marketing bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi 2 Önerilen kaynak

(Bonus) Organizasyon,koordinatörlük tecrübesi

3D Modelleme

Temel 3D modelleme bilgisi (3DsMax veya Cinema 4D) Önerilen kaynak veya Önerilen kaynak

 

Grafik Tasarım

Temel Photoshop (veya Illustrator) bilgisi Önerilen kaynak

Temel After Effects (veya Premier) bilgisi Önerilen kaynak

AR Developer

Temel Unity kullanım bilgisi Önerilen kaynak

Temel C# bilgisi Önerilen kaynak

AI Developer

Temel AI ve Tensorflow bilgisi Önerilen kaynak

Temel Python bilgisi Önerilen kaynak

Front-end,Web Dev.

Temel HTML,CSS,JS bilgisi Önerilen kaynak

Temel React Native bilgisi Önerilen kaynak

Back-end Dev.

Temel SQL,Python,JS,Node.js bilgisi Önerilen kaynak

(Bonus) Full Stack Dev. başlangıç Önerilen kaynak

 

Staj Süreci :

 • Stajyerlerin haftanın en az 3 günü gerçekleşen toplantı ve çalışmalara katılması zorunludur.
 • Stajyerler 2 aylık staj dönemi sonrasında verdiği katkı,aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek,girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak süreç
  • Staj bitimi
  • Stajın 1 dönem daha uzatılması

            şeklinde sürecektir.

 • Stajyerler en az 3 staj dönemi sonrası verdiği katkı,aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek,girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak ana ekibe dahil edilebilirler. Ana ekibe dahil edilmeleri halinde ana ekipteki haklarına ek olarak stajyerliğinde bulunduğu projede katkısına bağlı olarak %4’e kadar (Stajyer Opsiyon Payı) pay sahibi olacaktır.
 

Staj Süresince Dikkat Ettiğimiz Noktalar (by @ValaAfshar):
1- Şikayeti bırak
2- Çözümler üret
3- Başkalarına öğret
4- Zamanında gel
5- Son teslim tarihine uy
6- İyi sorular sor
7- Dikkatlice dinle
8- Başarıyı paylaş
9- Teşekkür et
10- İyi not al
11- Kaliteli iş sun
12- Mütevazi ol
13- Proaktif ol

 

(Özel) Management Traniee (MT) :

 •  MT stajyerleri diğer stajyerlerden farklı olarak start-up ile ilgili tüm süreçlerde aktif rol alacağından daha yoğun bir katılım göstermesi beklenmektedir.

MT Görevleri :

 • Şirket dosyası ve belirli periyodlarla kontrolü
 • İşbirlikleri,danışmanlar,partnerlikler
 • Projelerin yürütülmesindeki koordinasyon
 • Ekip kompozisyonu, ekip değişiklikleri
 • Kurumsal Kimlik (logo,promosyonlar,websitesi,sosyal medya hesapları,roll-up, kartiviztler)
 • Ürünlerin ve teknolojilerin konumlandırması
 • Gelecek hedef, planları ve alınacak aksiyonları
 • Yarışmalar, proje çağrıları, destekler
 • Yatırım görüşmeleri ve planlamaları
 
 • MT Stajyeri en az 3 staj dönemi sonrasında başarısı ve verdiği katkıya göre YS içindeki tüm projelerdeki YS payından en fazla %3’e kadar olmak üzere pay alabilecektir.