Yesil Science
Yesil Science
Yesil Science

YESIL SCIENCE STAJ KILAVUZU

Staj Genel Bilgiler :

 • Staj başvuruları sürekli açıktır, başvuru dönemleri 2 aylık periyodlarla yenilenmektedir.
 • Staj başvuruları tüm üniversite, bölüm ve sınıflara açıktır. Başvurularda önem verdiğimiz başvurulan görev alanı,bilgi/tecrübe düzeyi,istek ve girişimci ruhta olmasıdır.
 • 2 aylık staj ekip üyesi olmak için ön aşamadır. Ekibe katılmanız ile stajyer-ekip üyesi farketmeksizin Yesil Science’ın bir üyesi olarak aktif olarak tüm süreçlerde rol alırsınız.
 • Staj programımızla hedefimiz ekibimize katılmaları için ara bir yetiştirici bir program olmasıdır.
 • Aramıza katılacak arkadaşlardan sorumluluk almalarını, tüm süreçlerde sorumluluk verilmesini beklemeden pro-aktif bir şekilde görev almasını beklemekteyiz.
 • Bulunduğunuz alt ekibe sabit değilsiniz, diğer ekip ve teknolojilerde de görev alabilirsiniz.
 • Başvurunuz deneyiminize göre başvurunuzdan farklı bir alt ekipte de değerlendirilebilir.
 • Stajyerler bulundukları görev alanındaki sorumluluk ve görevleri ekip üyeleri ile birlikte gerçekleştirecektir.
 • Agile proje yönetim anlayışı, Scrum metodolojisiyle çalışmaktayız. Bu yöntemler hakkında temel bilgi sahibi olmanız avantaj fakat zorunlu değildir.
 • Stajyerler yürütülmekte olan AR ve AI Workshop’larına katılma hakkına sahip olup, bu teknolojiler özelinde kendilerini geliştirme ve mentörlük desteği alma imkanına sahip olacaklardır.
 • Zorunlu staj kabul edememekteyiz.

Stajyer Görev Alanları :

 • Business-Operasyon
 • Business-Bilimsel
 • Business-Müşteri Deneyimi (UX)
 • Business-Pazarlama (Marketing)
 • Business- Yönetici Asistanı (MT)
 • Business- Hukuk/Regülasyon
 • IT- 3D Modelleme
 • IT- Grafik Tasarım/Video Kurgu
 • IT- Artırılmış Gerçeklik Dev.
 • IT- Yapay Zeka Dev.
 • IT- Front end-Web Dev.
 • IT- Back end/Server Dev.

Beklentilerimiz : 

 

Staj Öncesi Gereklilikler :

Ekibe katılacak stajyerler staj süresinin verimli geçmesi adına bulunacakları görev alanının temel yetkinlik ve gerekliliklerine staj öncesi periyotta hazırlanması beklenmektedir. Hazırlık için önerdiğimiz kaynakların dışında Youtube,Udemy,edX,Coursera gibi platformlardan yararlanabilirler.

Aşağıda belirtilen kaynaklar her kategori için 

 

Operation,Science,MT
Temel Marketing bilgisi-Google Digital Marketing Course
 
Temel Girişimcilik bilgisi – Y Combinator Startup School
 
User Experience (UX)
Temel UX bilgisi-Springboard
 
Adobe XD bilgisi – LearnUX.io
 
3D Modelleme
Temel 3D modelleme bilgisi (3DsMax veya Cinema 4D) Önerilen kaynak veya Önerilen kaynak
 
Grafik Tasarım
Temel Photoshop (veya Illustrator) bilgisi Önerilen kaynak
 
Temel After Effects (veya Premier) bilgisi Önerilen kaynak
 
AR Developer
Temel Unity kullanım bilgisi Önerilen kaynak
 
Temel C# bilgisi Önerilen kaynak
 
AI Developer
Temel AI ve Tensorflow bilgisi Önerilen kaynak
 
Temel Python bilgisi Önerilen kaynak
 
Front-end Dev.
Temel Flutter bilgisi Önerilen kaynak
 
Back-end Dev.
Temel .NET Core bilgisi Önerilen kaynak
 
(Bonus) Full Stack Dev. başlangıç Önerilen kaynak

 

Sorumluluklar :

 • Ekipler içerisinde çalışma ekibine bağlı olarak sorumluluklar
 • Haftanın 3 günü gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalara katılma zorunluluğu (Pazartesi akşam,Çarşamba akşam,Cumartesi gündüz)
 • Ortak çalışma dışındaki günlerde uzaktan görevleri ve sorumlulukları gerçekleştirme
 • Yesil Science’ı etkinlik ve görüşmelerde temsiliyet

Kazanımlar :

 • Farklı teknolojilere adaptasyon ve öğrenim

 • Worskhoplara (AI/AR) katılma hakkı

 • Sunum,proje geliştirme gibi farklı soft skilleri geliştirme imkanı

 • Yesil Science’ın network ve referans imkanı

 • Ekip üyeliğine yükselme imkanı

Ekip Yapımız : 

 • Board
 • Ekip üyesi
 • Stajyer
 

Board

Ekip Üyesi

Stajyer

 

 

Staj Süreci :

 • Stajyerlerin haftanın en az 3 günü gerçekleşen toplantı ve çalışmalara katılması zorunludur.
 • Stajyerler 2 aylık staj dönemi sonrasında verdiği katkı,aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek,girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak süreç

  • Stajın bitimi
  • Stajın 1 dönem daha uzatılması
  • Ekip üyeliğine yükselme
   şeklinde devam edecektir.
 • Ekip üyeleri 4 aylık süreç sonrası uygun pozisyon dahilinde “Board” olarak devam edebilirler.
 

Staj Süresince Dikkat Ettiğimiz Noktalar :

1. Değişime Adapte Olabilme, Hızlı Öğrenme
2. Çok farklı işleri kombine eden, yapmakta sıkıntı çekmeyen
3. Duygusal Zekâsı Gelişmiş, İnsanları Anlayabilme Yeteneği Güçlü
4. Kendi Becerilerini Keşfetmiş Ve Bunu Yaptığı İşe Uyarlayabilen
5. Faklı Bağlantıları Yakalayıp Bunu Somutlaştırabilen
6. Kelimelerin Gücünü Keşfeden Ve Bunu Anlatım Diline Uyarlayabilen
7. İnsanlar Arası İlişkilerde Sürdürebilir Şekilde Samimiyeti Esas Alan
8. Çocuksu Yanlarını Kaybetmemiş Ve Saçmalayabilme Seanslarına Uyumlu
9. İnsanları Yönlendirecek Esnekliklere Sahip, Liderlik Özellikleri Gelişkin
10. Network Bileşenlerini Yönetmede Etkili
11. Sorumluluk Sahibi Olma