Yesil Science
Yesil Science
Yesil Science

YESIL SCIENCE STAJ KILAVUZU

Staj Genel Bilgiler :

 • Staj başvuruları sürekli açıktır, başvuru dönemleri 2 aylık periyodlarla yenilenmektedir.
 • Staj başvuruları tüm üniversite, bölüm ve sınıflara açıktır. Başvurularda önem verdiğimiz başvurulan görev alanı ve temel bilgi sahibi düzeyidir.
 • Staj programımızla hedefimiz ekibimize katılmaları için ara bir yetiştirici bir program olmasıdır.
 • Aramıza katılacak arkadaşlardan sorumluluk almalarını, tüm süreçlerde sorumluluk verilmesini beklemeden pro-aktif bir şekilde görev almasını beklemekteyiz.
 • Stajyerler bulundukları görev alanındaki sorumluluk ve görevleri ekip üyeleri ile birlikte gerçekleştirecektir.
 • Stajyerler yürütülen projelerdeki alt ekiplerden birkaçına ekibine dahil olacaklar ve ilgili projedeki tüm süreçlerde aktif rol alacaklardır.
 • Stajyerler yürütülmekte olan AR ve AI Workshop’larına katılma hakkına sahip olup, bu teknolojiler özelinde kendilerini geliştirme ve mentörlük desteği alma imkanına sahip olacaklardır.
 • Zorunlu staj kabul edememekteyiz.

Sorumluluklar :

 • Alt ekipler içerisinde çalışma alanına bağlı olarak sorumluluklar
 • Genel ekip toplantıları (Pazartesi-Cumartesi) ve bulunduğu alt ekip toplantılarına katılım (+Çarşamba) zorunluluğu
 • Yesil Science’ı etkinlik ve görüşmelerde temsiliyet

Kazanımlar :

 • Bulunduğu projedeki sorumluluğa göre rezerve edilmiş proje payı

 • Farklı teknolojilere adaptasyon ve öğrenim

 • Worskhoplara (AI/AR) katılma hakkı

 • Sunum,proje geliştirme gibi farklı soft skilleri geliştirme imkanı

 • Yesil Science’ın network ve referans imkanı

 • Ekip üyeliğine yükselme imkanı

Ekip Yapımız : 

 • Board
 • Ekip üyesi
 • Stajyer
 

Board

Ekip Üyesi

Stajyer

 

Stajyer Görev Alanları :

 • Business-Operasyon
 • Business-Bilimsel
 • Business-Müşteri Deneyimi (UX)
 • Business-Pazarlama (Marketing)
 • Yönetici Asistanı  (MT)
 • 3D Modelleme-Grafik Tasarım
 • AR (Artırılmış Gerçeklik) Dev.
 • AI (Yapay Zeka) Dev.
 • Front-end/Web Dev.
 • Back-end Dev.
 

Staj Öncesi Gereklilikler :

Ekibe katılacak stajyerler staj süresinin verimli geçmesi adına bulunacakları görev alanının temel yetkinlik ve gerekliliklerine staj öncesi periyotta hazırlanması beklenmektedir. Hazırlık için önerdiğimiz kaynakların dışında Youtube,Udemy,edX,Coursera gibi platformlardan yararlanabilirler.

Aşağıda belirtilen kaynaklar her kategori için 

 

Business Alt Ekipleri

Temel Marketing bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi 2 Önerilen kaynak

(Bonus) Önceden startup-proje deneyimi

Management Trainee (MT)

Temel Marketing bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi Önerilen kaynak

Temel Girişimcilik bilgisi 2 Önerilen kaynak

(Bonus) Organizasyon,koordinatörlük tecrübesi

3D Modelleme

Temel 3D modelleme bilgisi (3DsMax veya Cinema 4D) Önerilen kaynak veya Önerilen kaynak

 

Grafik Tasarım

Temel Photoshop (veya Illustrator) bilgisi Önerilen kaynak

Temel After Effects (veya Premier) bilgisi Önerilen kaynak

AR Developer

Temel Unity kullanım bilgisi Önerilen kaynak

Temel C# bilgisi Önerilen kaynak

AI Developer

Temel AI ve Tensorflow bilgisi Önerilen kaynak

Temel Python bilgisi Önerilen kaynak

Front-end,Web Dev.

Temel HTML,CSS,JS bilgisi Önerilen kaynak

Temel React Native bilgisi Önerilen kaynak

Back-end Dev.

Temel SQL,Python,JS,Node.js bilgisi Önerilen kaynak

(Bonus) Full Stack Dev. başlangıç Önerilen kaynak

 

Staj Süreci :

 • Stajyerlerin haftanın en az 3 günü gerçekleşen toplantı ve çalışmalara katılması zorunludur.
 • Stajyerler 2 aylık staj dönemi sonrasında verdiği katkı,aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek,girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak süreç

  • Stajın bitimi
  • Stajın 1 dönem daha uzatılması
  • Ekip üyeliğine yükselme
   şeklinde devam edecektir.
 • Stajyerler staj dönemi sonrası verdiği katkı,aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek,girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak “Ekip Üyesi” olarak ekibe dahil edilebilirler. “Ekip Üyesi” olmaları halinde projedeki katkısına göre pay sahibi olabilir. Ekip üyeleri 4 aylık süreç sonrası uygun pozisyon dahilinde “Board” olarak devam edebilirler.

 

Staj Süresince Dikkat Ettiğimiz Noktalar :

1. Değişime Adapte Olabilme, Hızlı Öğrenme
2. Çok farklı işleri kombine eden, yapmakta sıkıntı çekmeyen
3. Duygusal Zekâsı Gelişmiş, İnsanları Anlayabilme Yeteneği Güçlü
4. Kendi Becerilerini Keşfetmiş Ve Bunu Yaptığı İşe Uyarlayabilen
5. Faklı Bağlantıları Yakalayıp Bunu Somutlaştırabilen
6. Kelimelerin Gücünü Keşfeden Ve Bunu Anlatım Diline Uyarlayabilen
7. İnsanlar Arası İlişkilerde Sürdürebilir Şekilde Samimiyeti Esas Alan
8. Çocuksu Yanlarını Kaybetmemiş Ve Saçmalayabilme Seanslarına Uyumlu
9. İnsanları Yönlendirecek Esnekliklere Sahip, Liderlik Özellikleri Gelişkin
10. Network Bileşenlerini Yönetmede Etkili
11. Sorumluluk Sahibi Olma

 

(Özel)

MT (Management Traniee) :

 • MT  “stajyer””ekip üyesi” veya “üst yönetim”den olabilir. MT’ler 4 aylık süreç sonrası bir üst pozisyon olan “Asistant Manager(ASM)” yükselmeye hak kazanırlar. ASM’lar yönetim ve YS temsiliyetinde daha fazla söz sahibidirler.

 

Sorumluluklar :

 • Girişimin çalışma sistemi ve dökümanlarının belirli periyodlarla kontrolü
 • İşbirlikleri,danışmanlar,partnerlikler organizasyonları
 • Projelerin yürütülmesindeki koordinasyon
 • Ekip kompozisyonu, ekip değişiklikleri
 • YS Kurumsal Kimlik çalışmaları (logo,promosyonlar,websitesi,sosyal medya hesapları,roll-up, kartiviztler)
 • Ürünlerin ve teknolojilerin konumlandırması
 • Gelecek hedef, planları ve alınacak aksiyonları planlanması
 • Yarışmalar, proje çağrıları, desteklerde YS temsiliyet
 • Yatırım görüşmeleri ve planlamalarının organizasyonu

 

Kazanımlar :

 • Girişim yönetimi konusunda daha yakından pratik
 • Strateji geliştirme ve yönetim kabiliyetleri tecrübesi
 • Yüksek düzeyde network
 • Proje ve Ekip yönetimi becerisi kazanımları
 • MT’ler ASM olmaları halinde ürünlerde bulunan YS payından %4 payı ASM’ler kendi aralarında paylaşacaktır.